Kas karismaatiliseks sünnitakse?

Mats Soomre
Äripäev
26.01.2004
Kui karismaatilisus oleks sünnipärane anne ja hädavajalik selleks, et juhtimises edu saavutada, siis tuleks tõenäoliselt paljudele juhtidele öelda, et nad on “lootusetud juhtumid”.
Kas karisma on inimestele sünnipäraselt kaasa antud või on see õpitav? Ühed usuvad, et karisma on kaasa sündinud ja seda arendada ei saa, teised aga arvavad, et karismat on võimalik arendada.
Aga mida üldse tähendab karismaatiline inimene või karisma täpsemalt? Kui inimeste käest küsida, siis on enamasti vastuseks midagi udust või siis “silmatorkavate isiksuse(isiku)omadustega inimene”. Sõnastikud annavad eri sõnastuses, kuid sarnase sisuga seletuse: “eriline isiku omadus või oskus, mis võimaldab mõjutada või inspireerida suurt hulka inimesi” või “loomupärane omadus, mis inspireerib suurt entusiasmi ja pühendumust”. Lihtsamas sõnastuses – karisma on inimese võime mõjutada suuri hulki teisi inimesi.
Inimeste mõjutamine on paljude ametite-rollidega seotud – juhtimine, müümine, esinemine, läbirääkimised. Tõepoolest on nii, et osa inimesi kohe mõjuvad meeldivalt, kuid teistega pole mingit kontakti. Millestki on see ju ometi tingitud?
Tihti arvatakse, et osa lapsi on juba sünnist saati liidrid ja see paistab nii lasteaias kui ka koolis hästi välja. Nii see on.
Samas ei ole otsest seost nende laste hilisema edukusega – mõelge oma koolikaaslaste peale ja meenutage, mis neist on saanud. Enamasti on nii ühe- kui teistsuguseid näited, kus edukateks (ja karismaatilisteks) on saanud nii kooliaegsed “sündinud liidrid” kui ka “hallid hiirekesed”.
Karisma ja edukus?
Kui karismaatilisus oleks sünnipärane anne ja hädavajalik selleks, et juhtimises edu saavutada, siis tuleks tõenäoliselt paljudele juhtidele öelda, et nad on “lootusetud juhtumid”. Ma ei usu, et selline sõnum kedagi aitaks ja oleks tulutoov. Paljud uuringud on näidanud, et karismaatilisus ei erista edukaid juhte – küll aga eristab väga edukaid juhte hulk inimlikke tunnuseid ja oskuseid, mis on neist teinud edukad juhid ja samas ka karismaatilised inimesed. Samas on karismaatilisusele antud ka lihtsam ja praktiline sõnastus: karisma on võime positiivselt mõjutada teisi inimesi, ühendades neid nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui ka intellektuaalselt.
Võib öelda, et kui eesmärk on õige, siis karismaatilisus aitab seatud eesmärke saavutada efektiivsemalt. Kus on aga vahe – juhtimisoskused ja karismaatilisuse tunnused? Ilmselt on tegemist suuresti kattuvate tunnuste ja oskustega, eeldades, et eduka juhi üks olulisemaid rolle on liidriroll ja oskus mõjutada inimesi nii, et kõik oleksid edukad – nii omanikud, juhid, kliendid kui ka töötajad ja ühiskond tervikuna.
Sünnipärane või arendatav?
Igal inimesel on sünnipäraselt antud hulk omadusi, mis moodustavad tema personaalsuse. Vaevalt, et kellelgi oleks kõik tunnused/eeldused maksimaalselt arenenud, sest siis võetaks teda kui jumalikku ilmutust – ideaalset inimest!
Pigem taandub karismaatilisuse arendamine oma tugevuste teadvustamisele ja nende teadlikule kasutamisele ning oma nõrgemate omaduste/tunnuste arendamisele. Kindlasti ei saa hakkama ilma sisemise motivatsioonita – tahteta ennast pidevalt arendada ei jõua kuhugi.
Olen veendunud, et iga inimene on võimeline endas arendama karismaatilise inimese (juhi, esineja, müüja) tunnuseid ja oskuseid, kui ta ise seda tõsiselt soovib.
MILLISED ON KARISMAATILISED INIMESED?
1. Väliselt mõjuvad
Kogu nende olek alates mõtetest ja naeratusest ning lõpetades kingade ja soenguga väljendab seda, mida nad tegelikult mõtlevad ja tunnevad. Nende olek väljendab enesekindlust.
2. Head kõnelejad
Nad on entusiastlikud, positiivsed ja energilised. Häid mõtteid on võimalik esitada ainult hästi kõneledes, sest vastasel korral ei suudaks neid keegi mõista.
3. Head kuulajad
Kuulamine on hea suhtlemisoskuse võti ja aluseks inimestevahelise suhtlemise ja suhete kujundamiseks. Ilma kuulamisoskuseta ei leia me inimesi, kellele oma mõtteid edastada.
4. Veenvad
Nad usuvad oma ideedesse ja oskavad inimesi motiveerida neid ideid järgima. Nad on entusiastlikud ja positiivsed ning süstivad usku ka teistesse.
5. Teadlikud oma mõjust
Nad kasutavad aega ja ruumi nii, et teised inimesed ei tunneks ennast ebamugavalt, kuid annavad endale võimaluse teisi positiivselt mõjutada.
6. Kohanemisvõimelised
Nad mõistavad teiste inimeste seisukohti ja arvestavad nendega. Nad on valmis muutma lähenemist oma ideedest rääkides ja arvestavad teiste heade mõtetega.
7. Selge visiooniga
Nad teavad täpselt, milline on kaugem eesmärk ja kuidas selle saavutamine mõjutab nii ennast kui ka teisi.
Kõik ülaltoodud karismaatilise inimese tunnused ja oskused võib kokku panna ja kui inimesel on need tunnused (osa neist) piisavalt hästi välja arendatud, siis võibki öelda, et tegemist on karismaatilise inimese ja/või juhiga. Vaadake inimestele otsa ja te kindlasti tunnete karismaatilise inimese ära – ta lihtsalt heliseb nii iseendale kui teistele ning seda helinat on lausa tunda.
Allikas: Tony Alessandra, Charisma: What Is It? What Will It Do for You
EDUKAS JUHT ON HEA SUHTLEJA, AUS JA ARENGULE SUUNATUD
Edukate juhtide tunnustena võib välja tuua:
·
Arengule suunatus – jätkuv vajadus arendada nii ennast kui ka oma mees konda ja organisatsiooni.
·
Hea suhtlemisoskus – olla hea küsimuste esitaja, kuulaja ja rääkija ning omada mõõdukat huumorisoont.
·
Kindlus – omada isiklikku arvamust, kuid arvestada ka teiste omaga, soovida “win/win” kokkuleppeid.
·
Positiivsus – näha pigem head kui halba ning otsida lahendusi ja võimalusi, mitte takistusi ja hädasid.
·
Ausus – teha seda, mida lubatud ja rääkida tõtt, mis omakorda ei tähenda seda, et kõigile tuleb kõigest rääkida.
·
Nõudlikkus – esmalt iseenda ja siis teiste vastu. Kokkulepped saavutatakse kindlat stiili kasutades, kokkulepete täitmisel ollakse nõudlikud.
·
Edukad juhid on heade kommetega, kannatlikud, õiglased ja vastutustundlikud.
KARISMAATILISUST SAAB ARENDADA
Kindlasti on igal inimesel teatud kaasasündinud eeldused ühe või teise karismaatilist inimest iseloomustava tunnuse edukaks kasutamiseks, kuid vaevalt et leidub kahte samasugust inimest või siis inimest, kel kõik karismaatilise persooni tunnused on sünnipäraselt tugeval järjel. Samas on kindel, et kõiki tunnuseid saab arendada. Muidugi juhul, kui lapse- ja noorukipõlves ei ole need eeldused maha surutud – tähelepanu lapsevanemad, kasvatajad ja õpetajad – teist sõltub palju!
Soovitused enda tugevuste hoidmiseks ja nõrkuste parendamiseks:
·
Mõtle ja otsusta, kes sa tahad olla nii täna, homme kui ka ülehomme – kas ja kui palju on see seotud inimestega ja nendega koos edu saavutamisega?
·
Millised väärtused on sinu jaoks olulised pikas perspektiivis?
·
Millised on valitud rollis sinu tugevused ja arendamist vajavad tunnused sinu enda arvates?
·
Millised on valitud rollis sinu tugevused ja arendamist vajavad tunnused teiste arvates?
·
Otsusta, kas sa oled valmis pidevalt pingutama ja ennast arendama. Mis on sulle motivaatoriks? Mida sa soovid saavutada?
·
Vaata üle oma ajalised, füüsilised ja vaimsed ressursid ning eralda piisavalt aega enda pidevaks arendamiseks.
·
Otsusta, milliseid tugevusi ja kuidas sa kavatsed kasutada.
·
Otsusta, milliseid nõrkusi ja kuidas sa kavatsed parendada.
·
Leia endale hea sõber või tuttav, kes aitab sul endas selgusele jõuda ning aitab sind arengus ja annab sulle tagasisidet, ehk inimene, kes oleks sulle mentoriks.
Allikas: Mats Soomre