Juhtimine

Spetsialistist juhiks

Koolituse võimalikud teemad:

 • Mis on juhtimine? Juhi peamised tegevused.
 • Juhi ja spetsialisti rollide võrdlus.
  • Tööalaste rollide ning rahulolu seosed.
  • Spetsialist ja juht: erinevused rolliootustes.
  • Rollimuudatuse „valukohad“
 • Erinevad juhtimisstiilid. Mina juhina
  • Minu sisemised ressursid, toetav mõtlemisviis.
 • Kuidas saada hakkama survega „alt ja ülevalt“ (alluvad vs juhtkond)
  • Suhted kolleegidega ja nüüdsete alluvatega
  • Suhtlemistasandid
  • Distants suhetes – mida, millal ja kui palju
 • Minu isiklikud ning organisatsiooni väärtused ja eesmärgid
 • Ettevõtte tegevuskeskkond: missiooni ja visiooni roll organisatsiooni juhtimisel
 • Juhi  tööks vajalikud teadmised, oskused ja kompetentsid.
  • Eesmärgistamine
  • Mida ja kuidas delegeerida?Õige tasakaalu saavutamine: juhtimine/ise tegemine
  • Kuidas loobuda sõltuvustest tegeleda spetsialisti tööülesannetega
  • Enese ja teiste motiveerimine
  • Otsustamine ja protsesside kujundamine
  • Tegevusstandardite kehtestamine ja nende täitmise kontrollimine
  • Info liikumise tagamine
  • Muutuste juhtimine
 • Juhile vajalikud suhtlemisoskused
  • Suhtlemistasandid ja „mina sõnumi“ andmise oskus
  • Kuulamine
  • Enesekehtestamine.Kuidas ennast juhina kehtestada meeskonnas, mille liige hiljuti olin?
  • konfliktide ennetamine ja lahendamine
  • Esinemisoskused ja selge eneseväljendus
  • Läbirääkimised ja „rasked kõnelused“
  • Tagasiside andmine. Tunnustamine ja konstruktiivne tagasiside.
  • Kuidas toime tulla enda ja teiste emotsioonidega?
 • Juhi isiksus. Eduka juhi omadused.
 • Eestvedamine: juht kui liider ja väärtuste kandja.Liidrikäitumine;
 • Oma meeskonna juhtimine
  • Grupiprotsessid ja juhi roll neis
  • Tulemusliku koostööatmosfääri kujundamine
  • Erinevad isiksusetüübid meeskonnasAlluvate mõtlemise ja käitumise eripäradega arvestamine juhtimises
  • Inimeste töö hindamine ja nende arengu planeerimine
  • Rollid meeskonnas ja inimeste ressursside kasutamine tulemuse saavutamiseks
  • Koostöövestluste läbiviimine
 • Aja efektiivne kasutamine juhitöös
  • Planeerimine ja organiseerimine, prioriteedid
  • Minu tegevusplaan efektiivsuse arendamiseks oma juhitöös
 • Isiklik stressijuhtimine. Otsustamisväsimusega toimetulek
 • Koosolekute efektiivne läbi viimine
 • Minu arenguplaan juhina
 • Kuidas juhtimise väljakutsega edukalt toime tulla
 • Võimu allikad ja juhtimiseetika

 

Spetsialistist juhiks koolituse õppekava ja õppekorralduse leiad SIIT

 


Küsi kohe!

Kas soovid personaalset infot meie teenuste ja pakkumiste kohta? Täida vorm ja võtame kohe ühendust.


Sisesta turvakood: captcha

Meie kontaktid:

E-mail: info@mastery.ee
Tel: (+372) 53 510 501